Visie

Ontwerpen is een prachtig en esthetisch vak. Naast een goed ontwerp is BNB architecten altijd op zoek naar een extra laag of waardevolle bijdrage aan de maatschappij of milieu. Daarom vinden we het belangrijk om bij alle projecten (ons zelf) te blijven innoveren zoals bijvoorbeeld ‘De Nieuwe Vaart’, met zijn extreem hoge floor space index (fsi) voor bedrijfsgebouwen. Maar ook door nieuwsgierig te blijven en jezelf te blijven ontwikkelen in relevante thema’s zoals bijvoorbeeld met de Masterclass TU Delft over wateroverlast , droogte en hittestress en bijbehorende publicatie het gebouw als watermachine

Daarnaast zijn we actief bezig bij te dragen aan kennisdeling en verspreiding door bijvoorbeeld het (mede)oprichten van Openbuilding Nederland ism met John Habraken, Thijs Asselberg, Marc Koehler, Tom Frantzen..Maar ook lezingen, gastdocentschap op de TU Delf of werkvelddeskundige voor afstudeerders van de HvA.

Als laatste is het zelf ontwikkelen van projecten een belangrijke manier om in gekozen thema’s en innovaties te verdiepen. zie ook eigen ontwikkelingen

Eureka,
Kolenkit Amsterdam,
80 a 100 middel dure huur woningen/Buurtcentrum (Woon coöperatie)
PopWood,
3 appartementen (clt, massief houtbouw)
HighEnd,
16 appartementen (Rainproof)
White Block,
2 woningen (Eindgebruikers)
BlackJack,
familie appartementen hotel (open building/flexibel bouwen, energie neutraal, collectief opdrachtgeverschap)
BlackJack,
collectief Opdrachtgeverschap 32, woningen/bedrijfsruimte/horeca/hotel (open building/flexibel bouwen, energie neutraal)
Jan Lighthart School,
19 woningen (transformatie maatschappelijk Vastgoed naar middel dure huur)
De x-en,
(collectief zakelijke opdrachtgeverschap, open building/flexibel bouwen)
10 x anders,
10 woningen (medeopdrachtgeverschap)